Thank you for your patience while we retrieve your images.
Visitors 342

Geschenkaanbieding bij het op rust gaan van electricien Leenaerts.
Of de foto schepen Albert Cornelissen en hoofdonderwijzer Jos Van Gils