Thank you for your patience while we retrieve your images.
Visitors 676

De wedding waarvan den inzet eene koe is, wordt aangegaan tusschen van Rieth, veekoopman, en de sterkste gekende man P. Janssen.