Thank you for your patience while we retrieve your images.
Visitors 845

Aertsen Frans

Familie Frans Aertsen.
Oudste zoon vooraal Jaan.
Uiterst rechts Louis.
Tussen moeder en Jaan de jongste zoon Fonske en Mieke de dochter.

Ingezonden door Hilda Van Bladel